Z jakich części składa się opowiadanie ? - Opowiadanie składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia., Kto ukazuje wydarzenia w opowiadaniu ? - Narrator, który może być ich uczestnikiem lub obserwatorem., Co rozpoczyna każdą część opowiadania ? - Akapit., Co należy napisać w zakończeniu ? - Można w nim skomentować opisywaną historię, wyciągnąć wniosek., Jaką sytuację należy przedstawić we wstępie ? - Przedstawia się w nim sytuacje bohaterów, miejsce, okoliczności, czas. , Jakie opisy należy przedstawić w rozwinięciu ? - W rozwinięciu opisuje się wydarzenia następujące po sobie, aż do rozwinięcia sytuacji czyli zakończenia. , Co to jest opowiadanie ? - To forma wypowiedzi, w której przedstawia się ciąg zdarzeń zależnych od siebie.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?