Create better lessons quicker
1) Koji grad leži na 4 rijeke ??? a) Čakovec b) Sisak c) Vinkovci d) Aljmaš e) Karlovac f) Sl.Brod 2) Gdje se održava Jesen u Baranji ??? a) Koprivnica b) Beli Manastir c) Đakovo d) Bjelovar e) Virovitica f) Požega 3) Koji je 1 slobodni kraljevski grad RH ??? a) Varaždin b) Virovitica c) Vučeldol d) Vinkovci e) Vranovci f) Vukovar 4) Koji grad ima 8 spomenika bicikala ??? a) Sisak b) Bjelovr c) Đakovo d) Koprivnica e) Osijek f) Karlovac 5) Koji je grad stariji od 2000 god. ??? a) Požega b) Osijek c) Sisak d) Koprivnica e) Čakovec f) Sl. Brod

Gradovi nizinskih krajeva RH (kviz)

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives