Create better lessons quicker
całować - ca, cokół - co, cebula - ce, cukier - cu, córka - có, cymbałki - cy,

Głoska [c] - wyrazy - nagłos. Połącz sylaby z wyrazami. Powtórz wszystko.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives