Create better lessons quicker
24:4-2 - 4, 91-32:8 - 87, Mira je imala 56 dinara. Potrošila je sedminu novca. Koliko novca joj je ostalo? - 48, Od količnika brojeva 81 i 9 oduzmi najveći jednocifreni paran broj. - 1, Umanjenik je količnik brojeva 72 i 9 a umanjilac najmanji paran jednocifren broj. - 6, Deljenik je najveći neparan broj  5. desetice a delilac razlika najmanjeg dvocifrenog broja i broja 3.  - 7,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives