Create better lessons quicker
Martin Luther - Tko je vođa pobune protiv indulgencije?, Protestantizam - Kako se zove novonastala vjera protestiranjem Lutherovih pristaša?, Papa Pavao III. - Tko saziva tridentski koncil? (piši rimskim brojkama gdje treba), Družba Isusova - Kako se zove novonastali crkveni red? (treba napisati onaj naziv sa dvije riječi), Ignacije Loyolu - Tko je osnivač novog crkvenog reda?, Juraj Drušković - Koji hrvatski biskup se ističe u katoličkoj obnovi?, Škole i učilišta - Što isusovci otvaraju? (dva odgovora)., 1669 - Kada je nastalo zagrebačko sveučilište?, Bartol Kašić - Tko je osnovao prvu gramatiku hrvatskog jezika?, 1604 - Kada je nastala prva gramatika hrvatskog jezika?, 1555 - Kada se desio mir između protestanata i katolika u Augsburgu?, Hugenota - Kako se drugim nazivom naziva pokolj protestanata?, Westfalski mir - Kako se zove mir nakon Tridesetogodišnjeg rata?, Jean Calvin - Tko je u švicarskoj razvio novi oblik protestanizma?, Kalvinizam. - Kako se zove taj novi oblik protestanizma?, Evangelička - Kako se zove Lutherova crkva?, 1534 - Kada je nastala Anglikanska crkva?, Henrik - Sa kojim engleskim kraljem je papa bio u sukobu? (taj kralj je i osnovao Anglikansku crkvu), Matija Vlačić - Koja je bila najistaknutija osoba u hrvatskom protestanizmu?, 1545 - Kada je sazvan tridentski koncil?,

Povijest- reformacija i katolička obnova

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives