1) sebesség jele: t a) Helyes b) Helytelen 2)  megtett út egyenesen arányos az idővel a) Igaz b) hamis c) s és t hányadosa nem állandó d) s/t =állandó (hányadosuk állandó) 3) egyenletes mozgásnál az út-idő grafikon lineáris függvény a) Igaz, mert hányadosuk állandó b) hamis, mert hányadosuk nem állandó 4) egyenletes mozgásnál az út-idő grafikon lineáris függvény a) Igaz, mert hányadosuk állandó b) hamis, mert hányadosuk nem állandó 5) nagyobb sebességnél meredekebb az egyenes a) Igaz b) hamis 6)  idő sebesség a) sebesség idő grafikon egyenletes mozgásnál konstans (állandó) függvény b) sebesség idő grafikon egyenletes mozgásnál nem állandó függvény 7) sebesség jele: v a) Helyes b) Helytelen 8) sebesség jele: km/h a) Helyes b) Helytelen 9) sebesség= út/idő a) Helyes b) Helytelen 10) sebesség  a) mértékegysége : m/h (km/h) b) mértékegysége : m/s (km/h) c)  mértékegysége : km/m d) jele: s e) jele: v 11) sebesség= út/idő a) Helyes b) Helytelen 12) út jele: s a) Helyes b) Helytelen 13) 0,9 g/cm3 mennyiség neve: sűrűség a) Helyes b) Helytelen 14) idő jele: t a) Helyes b) Helytelen 15) 50 km/h neve: sebesség a) Helyes b) Helytelen 16) idő jele: v a) Helyes b) Helytelen 17) jele: s mértékegysége: m a) Helyes b) Helytelen 18) 55 s neve: idő a) Helyes b) Helytelen 19) jele: v mértékegysége: s a) Helyes b) Helytelen 20) idő jele: min a) Helyes b) Helytelen 21) v= s/t a) Helyes b) Helytelen 22) jele: v mértékegysége: m a) Helyes b) Helytelen 23) jele: t mértékegysége: m/s a) Helyes b) Helytelen 24) jele: t mértékegysége: s a) Helyes b) Helytelen 25) jele: s mértékegysége: m/s a) Helyes b) Helytelen 26) út jele: t a) Helyes b) Helytelen 27) jele: t mértékegysége: m a) Helyes b) Helytelen

Fizika II/1 témakör Egyenletes mozgás (egyenes vonalú)kvíz

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?