Na początku sierpnia ____ roku sytuacja państwa polskiego wydawała się dramatyczna. Oddziały ____ podeszły pod Warszawę. Rząd i władze wojskowe ogłosiły pełną ____. W szeregi armii polskiej wstąpiło około ____. ochotników. Polskie władze wojskowe przygotowały koncepcję oparcia obrony na linii ____. 13 sierpnia rozpoczęły się działania na przedpolach ____ . Od ____ szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę ____. Podjęta przez Piłsudskiego ofensywa znad rzeki ____ doprowadziła do wsparcia obrońców stolicy pod Radzyminem i w konsekwencji do ____ trzonu armii Tuchaczewskiego. Jej resztki przekroczyły granice ____ Wschodnich. Pod koniec sierpnia wszystkie oddziały przeszły Bug. Ostateczną klęskę na Lubelszczyźnie pod ____ poniosła też armia Budionnego (31 sierpnia 1920 roku). Bitwa warszawska została nazwana ____. Przełom w niej nastąpił ____ obchodzone jest święto Matki Boskiej Zielnej. Narodowa Demokracja forsowała tezę o jej zwycięstwie. Dyskredytowano w ten sposób zasługi inicjatora pomysłu bitwy warszawskiej Józefa ____ oraz dowódcy frontu środkowego Edwarda Rydza‑Śmigłego, którego uderzenie na ____ skrzydło armii bolszewików odcięło im drogę odwrotu spod Warszawy.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?