A fizika a világegyetem ____ próbálja megmagyarázni a legkisebb és a legnagyobb mértékben. Ehhez különböző ____ van szüksége. A MÉRÉS mindig mennyiségek ____. A mennyiség ____ és mértékegységből áll. A mérés során a mérendő ____ összehasonlítjuk az ____ választott mennyiséggel. Nemzetközi mértékegységrendszer neve ____ rendszer. Arra szolgál, hogy a ____ minden táján, a beszélt nyelvtől ____ értelmezni tudják a fizikai ____ . Az idő múlását a periodikus csillagászati ____ jelzik. 1 nap - amíg a ____ egy teljes fordulatot tesz meg saját tengelye körül. 1 év - amíg a Föld megkerüli a ____. 1 hónap körülbelül - amíg a ____ megkerüli a Földet. A kisebb időintervallumok meghatározásához ____ szolgálnak. A fizikában az időtartamot tekintjük idő ____, jele: ____ Az idő mértékegysége : ____ (secundum, másodperc) és ennek számszorosai. 60 s = 1 ____ ____ min = 1 h ____ s = 1 h

Fizika I. témakör Mérés , idő, mennyiség fogalomkör

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?