האם את/ה חולק/ת על מישהו מחבריך או במשפחתך בנושא או סוגיה מסוימת, תוכל/י לתאר מחלוקת שאת/ה מכיר/ה מהסביבה, מבית הספר מהחברה ומה התרחש בסופה, לדעתך מחלוקת זה דבר חיובי או שלילי, האם לכל מחלוקת יש פתרון, האם ייתכנו פתרונות שונים לאותה מחלוקת, האם מחלוקת עשויה להוות אתגר להידברות, האם תמיד צריך להגיע לפתרון, האם בכל מקרה פשרה היא פתרון, מהן הסכנות הכרוכות במחלוקת, כיצד אתה/ מרגיש/ה כלפי דעה אחרת משלך, האם את/ה מתקשה לקבל דעה אחרת? מדוע, עד כמה חשוב להקשיב לדעות שונות.

סליחה על השאלה - יום הזיכרון ליצחק רבין / נושא מחלוקת

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?