Create better lessons quicker
Vodu u prirodi prema mirovanju ili kretanju, dijelimo na..., Tri agregatna stanja vode su..., Nabroj tekuće vode..., Navedi tri stajaće vode..., Koje rijeke prolaze kroz Foču..., Sve rijeke teku od izvora prema ušću ili od ušća prema izvoru?, Obala je...., Ušće je..., Riječno korito je..., 22.marta obilježavamo..., Ekologija je..., Navedi nekoliko načina na koje čovjek zagađuje vodu..., Kako možemo ,,čuvati,, vodu?, Kako određujemo lijevu i desnu obalu rijeke?, Šta je voda?, Navedi nekoliko primjera u kojima je voda rastvarač..., Koje vode ubrajamo u slane,a koje u slatke?, Kondenzacija je...., Isparavanje je...., Navedi nekoliko osobina vode?, Zašto je voda uslov života?, Kako nastaje kiša?, Šta je magla?, Rosa je ..., Voda u čvrstom stanju javlja se na temperaturama ..., Led je..., Objasni proces kruženja vode u prirodi., Rijeka Drina nastaje (gdje i od kojih rijeka)..., Kada voda može biti opasna i štetna po zdravlje?, Izvor je..., Mineralne vode su..., Od čega zavisi da li će se neka materija rastvoriti u vodi?, Navedi nekoliko predmeta koji plutaju po vodi., Navedi nekoliko predmeta koji će potonuti kada ih spustimo u vodu?.

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives