Create better lessons quicker
világtenger - A tengerek és óceánok összessége, peremtenger - Tenger, melyet szigetek félszigetek választanak el az óceántól, beltenger - Tenger, amely tengerszorossal kapcsolódik az óceánhoz, szökőár - Az árapály szintkülönbsége nagyobb az átlagosnál (újhold és telihold idején), vakár - Az árapály szintkülönbsége kisebb az átlagosnál (pl. első- és utolsó negyed idején), hőmérsékletianomália - Az adott szélességi kör évi középhőmérsékletétől való eltérés (tengeráramlások fűtő, hűtő hatása),

Földrajz, vízburok

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives