Create better lessons quicker
1) Na slici je prikazan  a) Brežuljkasti kraj b) Brdsko-planinski kraj c) Primorski kraj d) Ravničarski kraj 2) Na slici je prikazan  a) Brdsko-planinski kraj b) Ravničarski kraj c) Primorski kraj d) Brežuljkasti kraj 3) Na slici je prikazan  a) Brdsko-planinski kraj b) Brežuljkasti kraj c) Ravničarski kraj d) Primorski kraj 4) Koji kraj ima dosta rijeka i obradivih površina? a) Brdsko-planinski kraj b) Brežuljkasti kraj c) Primorski kraj d) Ravničarski kraj 5) Koji kraj je pogodan za razvoj stočarstva a) Brdsko-planinski kraj b) Brežuljkasti kraj c) Ravničarski kraj d) Primorski kraj 6) U tom kraju je razvijen ljetni turizam. a) Ravničarski kraj b) Primorski kraj c) Brdsko-planinski kraj d) Brežuljkasti kraj 7) Najveća ravnica u BiH je a) Semberija b) Posavina c) Lijevče polje 8) U koje dijelu BiH se nalaze ravnice? a) Istok b) Zapad c) Jug d) Sjever 9) Ravnica koja se nalazi na sjeveru BiH zove se ... a) Posavina b) Semberija c) Lijevče polje 10) Između Save i Drine nalazi se ravnica... a) Semberija b) Posavina c) Glamočko polje 11) Na jugu BiH prostire se a) Duvanjsko polje b) Livanjsko polje c) Glamočko polje d) Popovo polje 12) Najveće jezero u BiH je? a) Modrac b) Jablaničko c) Ramsko d) Buško 13) Istočno od Buškog jezera je... a) Duvanjsko polje b) Livanjsko polje c) Kupreško polje d) Popovo polje 14) Sjevero-zapadno od Buškog jezera je a) Livanjsko polje b) Popovo polje c) Kupreško polje d) Duvanjsko polje 15) Sjevernije od Buškog jezera je a) Livanjsko polje b) Kupreško polje c) popovo polje 16) Rijeka Bosna izvire ispod planine a) Bjelašnice b) Igman c) Vranice d) Vlašić 17) Na karti je istaknuta rijeka... a) Vrbas b) Bosna c) Una d) Drina 18) Rijeka Vrbas izvire izpod planine  a) Bjelašice b) Vranice c) Igman d) Prenj 19) Koje veće rijeke BiH se ulijevaju u Savu a) Drina, Neretva, Bosna, Una b) Una, Bosna, Vrbas, Drina... c) Neretva, Bosna, Sana, Una 20) Neretva je rijeka koja se ulijeva u a) Savu b) Jadransko more c) Drinu 21) Rijeka Sava se ulijeva u a) Dunav b) Jadransko more c) Drinu 22) Planine dijelimo na niske, srednje i visoke. Niske su one... a) preko 1000m b) do 1000m c) od 1000m-2000m 23) Grmeč, Jahorina i Velež spadaju u ... a) srednje visoke planine b) visoke planine c) niske planine 24) Blelašnica je a) niska planina b) srednje visoka planina c) visoka planina 25) Koje godine su se održale ZIMSKE OLIMPIJESKE IGRE u Sarajevu? a) 1884. god. b) 1984. god. c) 1994. god. 26) Koja je najviša planina u BiH? a) Treskavica b) Bjelašnica c) Maglić d) Jahorina 27) Bosna ima izlaz na Jadransko more kod grada Neuma u dužini od ... a) 28km b) 24km c) 35km

Država BiH- ponavljanje

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives