Create better lessons quicker
1) Što je ovo? a) mahovina b) lišaj c) bršljan 2) Gdje mogu rasti biljke? a) U tlu,na zraku,na cvijeću i u zemlji. b) U parku,na tlu,oko škole,u vrtu. c) U torbi 3) Od kojih se dijelova sastoji biljka cvjetnjača? a) Od lišaja, od mahovine, od cvijeta. b) Od lista, stabljike,od plodova sa sjemenkama,korjen,od stabljike. c) korijena, vode, zraka i sunca 4) Koji je ovo dio biljke? a) Stabljika b) Krošnje c) Korijen 5) Što je ovo? a) Srna b) Jazavac c) Konj 6) Što životinje izdišu? a) ugljikov mononoksid b) ugljikov dioksid c) kisik 7) Kojoj skupini pripadam? a) Mesožderi  b) Svežderi c) Biljožderi 8) Tko sam ja? a) Kadulja b) Majčina dušica c) Kantarinon 9) Tko sam ja? a) Krtica b) Mungos c) Medvjed 10) Čija je ovo kuća? a) hrčkova  b) medvjedova c) krticina 11) Biljke i životinje su povezane. Kako se zove ta zajednica? a) životinjska zajednica b) životna zajednica c) biljna zajednica 12) Što je ovo? a) grah b) kukuruz c) uljana repica

Živa priroda/Aleksandra, Nina, Daria

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c