1) Koje oružje služi za bacanje ili probijanje neprijateljske formacije? a) GLADIUS b) PILUM c) SCUTUM 2) Koliko godina je trajala vojna služba? a) 16 b) 25 c) 11 3) Legija je...? a) vojna mornarica b) odlikovanje koje vojnik zaslužuje ako prvi dođe u neprijateljski rov c) Najveća vojna jedinica u okviru Rimske vojske  4) Koje je odlikovanje najveće? a) Corona triumphalis b) Corona civica c) Corona muralis 5) Tko je na čelu rimske vojske? a) Imperator b) Dux c) Legati Militum 6) Hasta je prijevod za? a) Strijelu b) kratki mač c) dugo koplje 7) Koliko bojnih redova je bilo postavljeno? a) 2 b) 4 c) 3 8) Odlikovanje se dijelilo po zaslugama? a) Da b) Ne 9) Najstarija Rimska cesta je ... a) Flavia b) Apia c) Popilia

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?