Alma mater - Blaga majko, Aquila non capit muscas - Orao ne hvata muhe, Arti musices - Umjetnost muzike, Audaces fortuna iuvat - Odvažne sreća pomaže, Audiatur et altera pars - Neka se sasluša i druga strana, Aurora musis amica - Zora je prijateljica muzama, Ave,Caesar,morituri te salutant - Zdravo Cezare,oni koji će umrijeti te pozdravljaju, Bis dat,qui cito dat  - Dvostruko daje,onaj koji rado daje, Bona fide - Dobronamjerno, Carpe diem - Iskoristi dan, Casus belli - Povod rata, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Uostalom mislim da Kartagu treba razoriti, Circulus vitiosus - Iskvareni krugovi, Condicio sine qua non - Uvijet bez kojeg se ne može, Contra bonos mores - Suprotno dobrim običajima, Coram publicio - Javno,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?