Create better lessons quicker
Nabrojte najmanje tri biljke koje žive u šumi, a koje možemo koristiti u ishrani., Koja šumska životinja je čest gost na livadama i njivama?, Kojim vitaminom je bogato svo voće i povrće o kojem smo danas govorili na času?, Jabuka je bogata sljedećim vitaminima: a) A, B i C b) C, A, K, Koju korist imamo od biljaka koje rastu na njivama?, Kako ćete razlikovati lopoč od lokvanja?, Koji insekt koji živi u bari ima 47 zuba?, Koji stanovnici livade spadaju u ljekovite biljke?, Recite jednu zanimljivost koju ste zapamtili o pčelama., Koje boje mogu vidjeti leptiri?, Objasnite kako vi razumijete rečenicu "Svi smo podjednako važni"..

Živa bića i njihova staništa - II čas

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives