Create better lessons quicker
Odredi književnu vrstu te na primjerima iz djela objasni osobitosti ove književne vrste., Odredi prostor i vrijeme u koje je smještena radnja., Na primjerima iz djela opiši mentalitet sredine i odnose među likovima., Navedi i opiši situacije u kojima se u djelu miješa komično i tragično., Objasni simboličnost motiva breze i njezin razvoj kroz djelo., Navedi opise interijera i eksterijera te njihov utjecaj na cjelokupno ozračje djela., Načini karakterizaciju lika Marka Labudana; tjelesne (vanjske), etičke i psihološke osobine te socijalni položaj., Navedi dva događaja koji čine okosnicu radnje i opiši njihovo preplitanje..

Slavko Kolar, Breza

by Ivanamacan5

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives