Create better lessons quicker
Odredi književnu vrstu te na primjerima iz djela objasni osobitosti ove književne vrste., Odredi prostor i vrijeme u koje je smještena radnja., Na primjerima iz djela opiši mentalitet sredine i odnose među likovima., Navedi i opiši situacije u kojima se u djelu miješa komično i tragično., Objasni simboličnost motiva breze i njezin razvoj kroz djelo., Navedi opise interijera i eksterijera te njihov utjecaj na cjelokupno ozračje djela., Načini karakterizaciju lika Marka Labudana; tjelesne (vanjske), etičke i psihološke osobine te socijalni položaj., Navedi dva događaja koji čine okosnicu radnje i opiši njihovo preplitanje..

Slavko Kolar, Breza

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c