1) Kik Jézus mostani küldöttei? a) apostolok b) apostolok utódai: püspökök és papok c) egyik sem d) apostolok utódai: püspökök 2) Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? a) örömhír b) szentlecke c) Szentírás d) evangélium 3) Kik írták meg Jézus életét és tanítását? a) Szent Máté b) Szent Lukács c) Mindegyik d) Szent Márk e) Szent János f) Egyik sem 4) Ki tehet csodát? a) Csodát csak mindenki tehet. b) Csodát csak Isten tehet. c) Csodát csak a szentek tehetnek. d) Csodát csak senki sem tehet. 5) Kinek a közbenjárására tette Jézus első csodáját? a) Első csodáját Jézus a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására tette a kánai menyegzőn. b) Első csodáját Jézus a Boldogságos Szent Márk közbenjárására  tette a kánai menyegzőn. c) Első csodáját Jézus a Boldogságos Szent Péter közbenjárására tette a kánai menyegzőn. 6) Miért tett Jézus csodákat? a) Hogy a rászorulókon segítsen. b) Mindkettő. c) Egyik sem. d) Hogy az emberek higgyenek benne. 7) Mi történik az emberrel, amikor meghal? a) Semmi sem történik. b) Amikor az ember meghal, Isten megítéli. c) Nem tudjuk mi történik. 8) Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet? a) A halál utáni ítéletet különítéletnek nevezzük. b) A halál utáni ítéletet végső ítéletnek nevezzük. c) A halál utáni ítéletet első ítéletnek nevezzük. 9) Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet? a) A világ végén bekövetkező ítéletet első ítéletnek nevezzük. b) Nem lesz a világ végén ítélet. c) A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük. 10) Mi lesz az ember sorsa a különítélet után? a) Csak mennyország lehet. b) Vagy a mennyország, vagy a tisztítóhely, vagy a pokol. c) Csak tisztítóhely lehet. 11) Kik jutnak a mennyországba? a) Akik bocsánatos bűnt követtek el. b) Akik súlyos bűnt követtek el. c) A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak, és büntetést nem érdemelnek. 12) Kik jutnak a pokolba? a) A pokolba azok jutnak, akik halálos bűnben halnak meg. b) A pokolba azok jutnak, akik bocsánatos bűnben halnak meg. c) A pokolba azok jutnak, akik bűntelenül halnak meg. 13) Kik jutnak a tisztítóhelyre? a) Akik koszosak. b) Akiket Isten meg akar büntetni. c) Akik bocsánatos bűnben haltak meg, vagy akik nem vezekeltek eleget bűneikért. 14) Mi a kegyelem? a) Olyan, mint a lelkiismeret. b) A kegyelem természetfölötti ajándék: Isten élete bennünk. 15) Mikor kapjuk meg legelőször a megszentelő kegyelmet? a) A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg. b) A megszentelő kegyelmet először a születésünkkor kapjuk meg. c) A megszentelő kegyelmet először halálunkkor kapjuk meg. d) A megszentelő kegyelmet először bérmálásban kapjuk meg. 16) Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem? a) Amíg bocsánatos bűnt nem követünk el. b) Amíg halálos bűnt nem követünk el. c) A míg élünk. d) Amíg meg nem halunk. 17) Kinek adott Jézus bűnbocsátó hatalmat? a) Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott bűnbocsátó hatalmat. b) Jézus a szenteknek adott bűnbocsátó hatalmat. c) Jézus minden embernek adott bűnbocsátó hatalmat. 18) Melyik szentségben bocsátják meg a papok a bűnöket? a) A papok a bérmálás szentségében bocsátják meg a bűnöket. b) A papok az Eukarisztia szentségében bocsátják meg a bűnöket. c) A papok a bűnbocsánat szentségében bocsátják meg a bűnöket. d) A papok a házasság szentségében bocsátják meg a bűnöket. 19) Ki káromkodik? a) Az káromkodik, aki csúnya szavakat mond. b) Az káromkodik, aki Istent, a szenteket és a szent dolgokat gyalázza. c) Az káromkodik, aki kiabál másokkal. 20) Ki átkozódik? a) Az átkozódik, aki Istentől rosszat kíván valakinek. b) Az átkozódik, aki csúnyán beszél. c) Az átkozódik, aki felesel a felnőttekkel. 21) Ki esküszik szükség nélkül? a) Aki kisebb dologban hívja bizonyságul Istent. b) Aki fontos dologban hívja bizonyásgul Istent. c) Aki nem hívja segítségül Istent. 22) Ki esküszik hamisan? a) Az esküszik hamisan, aki hazugságra kéri Isten tanúságát. b) Az esküszik hamisan, aki igazságra kéri Isten tanúságát. c) Az esküszik hamisan, aki nem kéri Isten tanúságát. 23) Miért vasárnap az Úr napja? a) Azért vasárnap az Úr napja, mert Isten akkor pihent meg a teremtés után. b) Azért vasárnap az Úr napja, mert Jézus vasárnap (húsvétvasárnap) támadt fel. c) Azért vasárnap az Úr napja, mert akkor megyünk szentmisére. 24) Hogyan újulunk meg vasárnap testileg? a) Testileg úgy újulunk meg vasárnap, hogy pihenünk, vagyis fizikai és szellemi munkát nem végzünk tartósan. b) Nem kell megújulnunk testileg. c) Fizikai munkát végzünk. d) Erősítünk és edzünk. 25) Hogyan újulunk meg vasárnap lelkileg? a) Lelkileg úgy újulunk meg vasárnap, hogy elmegyünk kirándulni. b) Lelkileg úgy újulunk meg vasárnap, hogy részt veszünk a szentmisén. 26) Melyek azok a kötelező ünnepek, amelyek nem vasárnapra esnek? a) Karácsony (dec. 25.) – Jézus születésének ünnepe b) Újév (jan.1.) – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe c) Nagyboldogasszony (aug. 15.) – Szűz Mária mennybevételének ünnepe. d) Mindhárom. e) Egyik sem. 27) Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani? a) hústól való megtartóztatással b) jócselekedettel c) önmegtagadással d) imádsággal e) Mindhárommal lehet. f) Egyikkel sem lehet. 28) Mikor van kötelező hústilalom? a) Kötelező hústilalom hamvazószerdán és a nagyböjt péntekjein van. b) Nincs hústilalom. c) Kötelező hústilalom egész Nagyböjtben van. 29) Ki a mi felebarátunk? a) Akiket szeretünk. b) Minden ember a mi felebarátunk. c) Aki csak félig a barátunk. 30) Ki várja segítségünket rászoruló embertársunkban? a) Rászoruló embertársunkban Jézus várja segítségünket. b) Rászoruló embertársunkban szüleink várják segítségünket. c) Mindkettő. d) Egyik sem. 31) Mi a szentgyónás hatása? a) Isten megbocsátja bűneinket. b) Visszaadja a megszentelő kegyelmet. c) Erőt ad a bűn elleni küzdelemre d) Mindhárom. e) Egyik sem. 32) Mit kell feltétlenül meggyónnunk? a) Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt. b) Feltétlenül meg kell gyónnunk minden bocsánatos bűnt. c) Amit a szüleink ellen követtünk el. d) Amivel testvéreinket megbántottuk. 33) Miért szükséges a bánat és az erősfogadás? a) Nincs rá szükség. b) Mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat. 34) Mikor van bánatunk? a) Ha sírunk a bűneink miatt. b) Ha nagyon szomorúak vagyunk. c) Ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. 35) Mi az erősfogadás? a) Az erősfogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk. b) Az erősfogadás komoly elhatározás, hogy a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat kerüljük. c) Mindkettő. d) Egyik sem. 36) Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból? a) Isten annak is megbocsátotta bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania. b) Isten annak is megbocsátotta bűnét, nem kell semmit sem tennie. 37) Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? a) Elégtételt ad. b) Az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől. c) Mindkettő. d) Egyik sem. 38) Mit teszünk a szentgyónás után? a) Hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket és elvégezzük az elégtételt. b) Újra követhetünk el bűnt. 39) Mi az elégtétel? a) Imádság. b) Jócselekedet. c) Lehet mindkettő. d) Egyik sem lehet.

Elsőáldozók összefoglaló II

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?