1) Igrani film... a) ...prikazuje bića i predmete u pokretu, koji se u stvarnosti ne kreću ili uopće ne postoje b) ... prikazuje izmišljene likove i događaje. c) ... bilježi vjerno, bez uljepšavanja, stvarne i zanimljive prizore iz života. 2) Dokumentarni film... a) ...prikazuje bića i predmete u pokretu, koji se u stvarnosti ne kreću ili uopće ne postoje b) ... bilježi vjerno, bez uljepšavanja, stvarne i zanimljive prizore iz života. c) ... prikazuje izmišljene likove i događaje. 3) Animirani film... a) ... prikazuje izmišljene likove i događaje. b) ... bilježi vjerno, bez uljepšavanja, stvarne i zanimljive prizore iz života. c) ...prikazuje bića i predmete u pokretu, koji se u stvarnosti ne kreću ili uopće ne postoje 4) Koje obilježje prepoznaješ u igranome filmu? a) nastaje uzastopnim snimanjem niza crteža b) objašnjava pojedine nastavne sadržaje c) snima se prema scenariju i knjizi snimanja d) nema glumaca i uobičajene fabule 5) Kojoj vrsti igranoga filma pripada ovaj film? a) ljubavni b) filozofski c) povijesni 6) Kojoj vrsti igranoga filma pripada ovaj film? a) akcijski film b) ljubavni film c) horor 7) Prepoznaj filmski plan! a) srednji plan b) krupni plan c) detalj 8) Prepoznaj filmski plan! a) opći plan ili total b) srednji plan c) krupni plan 9) Prepoznaj filmski plan! a) tzv. američki plan b) srednji plan c) krupni plan 10) Prepoznaj filmski plan! a) detalj b) srednji plan c) krupni plan 11) O kojem je rakursu riječ? a) donji b) gornji c) ptičja perspektiva 12) O kojem je rakursu riječ? a) ptičja perspektiva b) žablja perspektiva c) donji rakurs 13) Tko je autor animiranoga filma "Surogat"? a) Nedeljko Dragić b) Dušan Vukotić c) Zlatko Grgić 14) Koji pojam ne pripada nizu? a) novine b) televizija c) časopisi d) plakat e) strip 15) O čemu brine šaptač u kazališnoj predstavi? a) uskače ukoliko je neki glumac zaboravio tekst b) upućuje glumce na scenu kad je njihov red c) duša je i glavno lice svake kazališne predstave 16) Što je referentna zbirka? a) sve knjige za lektiru b) dio knjižne građe koji se može koristiti samo u knjižnici ili čitaonici c) sve knjige u jednoj knjižnici 17) Što podrazumijevamo pod pojmom "reducirana animacija"? a) smanjen broj crteža b) smanjen broj likova c) spori pokreti 18) Dobitnik je Oscara za animirani film... a) Dušan Vukotić b) Zlatko Grgić c) Borivoj Dovniković 19) Iz kojeg je filma ova fotografija? a) Surogat b) Bećarac c) Zid 20) Ovo je scena iz filma a) Zid b) Muzikalno prase c) Ljubitelji cvijeća 21) Što je geg? a) duhovit iznenadan efekt i improvizacija b) izvođenje akrobacija c) smiješan završetak filma 22) Iz kojeg je filma ovaj isječak? a) Bećarac b) Surogat c) Ljubitelji cvijeća 23) Primjer je gega u "Surogatu" kad... a) turist vozi automobil b) djevojka pleše c) turist muze bocu 24) Tko je pojeo muzikalno prase? a) glazbenik, flautist b) ljubavnici c) general 25) Što znači riječ "surogat"? a) rogat čovjek b) surov čovjek c) nadomjestak 26) Kako nazivamo jednu neprekinutu filmsku snimku? a) insert b) plan c) kadar 27) Udaljenost snimanog objekta od kamere nazivamo a) plan b) rakurs c) kadar 28) Riječ strip engleskoga je podrijetla i znači a) crtež b) vrpca c) slika 29) Jedna stranica stripa naziva se a) tabla b) tablica c) tabela 30) U kojoj se državi nalazi kazalište s fotografije? a) Engleskoj b) Italiji c) Grčkoj

Medijska kultura (sinteza) - 8. razred

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?