Create better lessons quicker
predikat - rečenični član, jezgra rečenice, inverzija - obrnut poredak rečenica (zavisna+glavna), sastavne - nezavisnosložene rečenice s veznicima: i, pa, te, ni, niti, zarez - obvezno se piše kad su rečenice u inverziji, pet - Koliko ima ukupno vezničkih nezavisnosloženih rečenica?, subjektna - Kojoj vrsti zavisnosloženih rečenica pripada rečenica: Tko pjeva, zlo ne misli?, da - Što je veznik u rečenici: Govorila sam vam da učite?, apozicija - Koji se član rečeničnoga ustrojstva ne može zamijeniti rečenicom?, priložne - Kako jednim imenom zovemo mjesne, vremenske, načinske rečenice?, surečenica - Kako zovemo jednostavnu rečenicu u sklopu složene rečenice?,

SLOŽENE REČENICE - 7. razred

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Vesnakovacevic 7. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Croatia

Switch template

Interactives