Create better lessons quicker
predikat - rečenični član, jezgra rečenice, inverzija - obrnut poredak rečenica (zavisna+glavna), sastavne - nezavisnosložene rečenice s veznicima: i, pa, te, ni, niti, zarez - obvezno se piše kad su rečenice u inverziji, složena - Dopuni: Rečenica može biti jednostavna i __________., objektne - Izbaci uljeza: sastavne, rastavne, isključne, objektne, zaključne, suprotne!, jednostavna - rečenica s jednim predikatom, priložne - Kako jednim imenom zovemo mjesne, vremenske, načinske rečenice?, surečenica - jednostavna rečenica koja je dio složene rečenice , rečenični niz - Kako nazivamo nezavisnosloženu rečenicu u kojoj nema veznika?, rečenica - skup riječi kojom se prenosi potpuna obavijest,

SLOŽENE REČENICE (uvod) - 7. razred

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Vesnakovacevic 7. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Croatia

Switch template

Interactives