1) מחר_____ לטיול a) נצא b) יוצאים 2) בשבוע שעבר_____גשם. a) יורד b) ירד 3) החתול_____ חלב עכשיו a) שותה b) שתה 4) מחר אני ______ ספר a) קורא b) אקרא c) קראתי 5) אמא ודנה ________ גלידה עכשיו   a) אוכלות b) אוכלים c) אכלה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?