W jakich organellach komórki zachodzi proces oddychania tlenowego?, Wymień 4 etapy oddychania tlenowego., W jakim miejscu komórki przebiega 1 etap oddychania tlenowego (podaj jego nazwę)?, W jakim miejscu komórki przebiega 2 etap oddychania tlenowego (podaj jego nazwę)?, W jakim miejscu komórki przebiega 3 etap oddychania tlenowego (podaj jego nazwę)?, W jakim miejscu komórki przebiega 4 etap oddychania tlenowego (podaj jego nazwę)?, Na czym polega glikoliza?, Na czym polega reakcja pomostowa?, Na czym polega cykl Krebsa?, Na czym polega łańcuch oddechowy?, W jakim celu komórka żywa przeprowadza proces oddychania komórkowego?, Przybliż bilans energetyczny utlenienia jednej cząsteczki glukozy podczas oddychania tlenowego..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?