Create better lessons quicker
koje se boje najčešće vide na Djetliću?, kakav im je kljun?, čime prave gnijezda?, kakav im je jezik?, čime se drže za drvo?, u kojem obliku pravi rupe?, po čemu ljudi prepoznaju djetlića?, s čim se hrane?, gdje stanuju?.

djetlić

by Ennamatoke

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives