Create better lessons quicker
Autocesta spaja nizinski kraj s Dalmacijom, Proglašen nacionalni park 1999g ?, U gorskom kraju razvijeno je ?, Otac domovine?, Nalazi se na rijeci Dobra?, Najveći vrh Velebita?, Najpoznatiji dio Ličke nošnje?, Dio tradicionalne odjeće gorskog kraja?, Južno od grada Gospića?, Sjeverno od planine Velebit?, Rođen je u gradu Lukovdolu?.

Gorski kraj

by Klara1

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives