Create better lessons quicker
1) Koliko je Crvendać velik ??? a) 9 cm b) 15 cm c) 34 cm d) 1 m e) 20 cm f) 43 cm 2) Zašto je Slavuj poznat ??? a) Izgleda b) Letenja c) Krila d) Veličine e) Mladunčadi f) Pjeva 3) Koliko je Svraka velika ??? a) 50 cm b) 25 cm c) 67 cm d) 46 cm e) 1 m f) 21 cm 4) Koliko Kukavica može imati godina ??? a) 3 godina b) 5 godina c) 10 godina d) 9 godina e) 7 godina f) 2 godine 5) Iz koje je porodice Ćuk ??? a) Sova b) Roda c) Vrana d) Djetlića e) Lastavica f) Kosa 6) Koje je boje Lastavica ??? a) Crvene b) Zelena c) Ružičaste d) Sive e) Plavocrne f) ljubičaste

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c