Create better lessons quicker
Je li voda na 0 stupnjeva celsijusa tekućina? Obrazloži., U kojim oblicima može biti voda u prirodi? , Što se događa s vodom kada ju zagrijavamo?, Na koliko stupnjeva celsijusa voda postaje led?, Što se događa s vodom na 100 stupnjeva celsijusa?, Koje su tvari topive u vodi?, Koja svojstva ima voda (okus, miris...)?, Što se događa s vodom prilikom zagrijavanja?, Čime očitavamo temperaturu vode ili zraka?, Koje tvari nisu topive u vodi? Sjeti se pokusa..

Pokus

Created byslavica1

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives