Mszaki: w cyklu życiowym dominuje gametofit, nie wykształciły typowych tkanek, występuje u nich splątek (młodociany gametofit), nie wytwarzają nasion, tylko zarodniki (podobnie jak paprotniki), Paprotniki: w cyklu życiowym po raz pierwszy dominuje sporofit, zarodnie znajdują się na spodzie liści, mają sercowate, obupłciowe przedrośle, do zapłodnienia wymagają udziału wody (podobnie jak mszaki), Nagonasienne: mają cewki w drewnie, posiadają miękisz asymilacyjny wieloramienny, jako pierwsze uniezależniły proces rozmnażania od wody (łagiewka pyłkowa!), są głównie wiatropylne, jako pierwsze wykształciły nasiona, Okrytonasienne: występuje u nich podwójne zapłodnienie, mają bielmo wtórne, mogą wytwarzać owoce, są wiatro- lub owadopylne, mają naczynia w drewnie, mają najbardziej zredukowany gametofit,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?