1) annak a vonalnak egy része, amelyen a test mozgása során végighalad a) elmozdulás fogalma b) v c) út fogalma d) a 2) a kiindulási és a végpontot összekötő szakasz a) gyorsulás fogalma b) elmozdulás fogalma c) út fogalma d) a 3) egységnyi idő alatt megtett út a) v b) sebesség fogalma c) átlagsebesség fogalma d) pillanatnyi sebesség fogalma 4) egységnyi idő alatt bekövetkezett sebességváltozás a) pillanatnyi sebesség fogalma b) m/s ; km/h c) t d) gyorsulás fogalma 5) az a sebesség, amellyel a test tovább haladna, ha megszűnne a sebességváltozást okozó hatás a) elmozdulás fogalma b) pillanatnyi sebesség fogalma c) s d) út fogalma 6) az összes út és a megtételéhez szükséges (összes) idő hányadosa a) a= ⧍v / s b) átlagsebesség fogalma c) gyorsulás fogalma d) sebesség fogalma 7) a gyorsulás jele a) a b) a= ⧍v / s c) pillanatnyi sebesség fogalma d) s 8) a sebesség jele a) s b) a= ⧍v / s c) pillanatnyi sebesség fogalma d) v 9) az idő jele a) sebesség fogalma b) m/s ; km/h c) a d) t 10) az út jele a) pillanatnyi sebesség fogalma b) v c) t d) s 11) sebesség mértékegységei a) pillanatnyi sebesség fogalma b) s c) m/s ; km/h d) sebesség fogalma 12) gyorsulás kiszámolásának képlete a) a= ⧍v / s b) t c) átlagsebesség fogalma d) v

Mozgások7öf (jelek is) kvíz

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?