Prometehus - Prometej, homines servare - sačuvati ljude, volens - htijući, ignem - vatru, eis - njima, detulit - je donio, Quod homines minuere vellent - Budući da su ljudi htjeli umanjiti, potentiam Iovis - moć Jupitera,, Iuppiter iratus est - Jupiter se razljutio, generi humano - na ljudski rod, et ulcisci voluit. - i htio se osvetiti, Vulcanus effigiem mulieris fecit - Vulkan je izradio lik žene, iussu Iovis - po zapovijedi Jupitera, ex luto - iz blata, cui Minerva dedit - kojoj je Minerva dala, animam. - dušu., Ceteri quoque dii - Također ostali bogovi, dona dederunt - dali su darove, et ideo - i stoga, eam Pandoram nominaverunt - su nju nazvali Pandorom, Sed non omnia dona - Ali nisu svi darovi, bona erant. - bili dobri., In scrinio parvo - U maloj škrinji, omnia mala - sva zla, condita sunt - bils su sakrivena, et Pandorae data sunt. - i dana Pandori., Non multum post - Ne mnogo kasnije, Pandora vult videre - Pandora želi vidjeti, hoc donum: - ovaj dar:, Pandora scrinium recludit. - Pandora je otvorila škrinju.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?