Create better lessons quicker
komunikologija - Disciplina koja se bavi komunikacijom?, adolescencija - Razdoblje prijelaza djetinjstva u odraslu dob?, cinjenice - Objektivne informacije o stanju djeteta?, osjecaji - Subjektivno stanje djeteta?, hospitalizacija - Boravak djeteta u bolnici na liječenju?, anksioznost - Odvajanjem od roditelja dijete doživljava separacijsku...?, povjerenje - U komunikaciji s adolescentima ključno je uspostaviti...?, ispravljati - Ako osoba muca ili ima govornu manu, ne smijemo ju....., opustiti - Kod komunikacije u kriznim situacijama osobu je prvo potrebno smiriti i ..., zatvorena - U kriznim situacijama postavljamo kratka i ...... pitanja?, objektivno - Pri kriznim situacijama problem treba sagledati ...?, pojednostaviti - Kod komunikacija s kognitivno oštećenim osobama potrebno je pojednostaviti cijeli proces ?, šake - Kod komunikacije dodirom prihvatljivo je između ostalog dodirnuti?, treću - Osobe starije od 65 godina spadaju u koju životnu dob?, senzorne - Sluh i vid spadaju u koje sposobnosti?, identitet - Formirani stavovi, životne vrijednosti i životni stil?, vršnjačkoj - Adolescenti svoju potrebu za pripadanjem traže u kojoj grupi?,

Komunikacije

by Lucija1

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives