Create better lessons quicker
komunikologija - Disciplina koja se bavi komunikacijom?, adolescencija - Razdoblje prijelaza djetinjstva u odraslu dob?, cinjenice - Objektivne informacije o stanju djeteta?, osjecaji - Subjektivno stanje djeteta?, hospitalizacija - Boravak djeteta u bolnici na liječenju?, anksioznost - Odvajanjem od roditelja dijete doživljava separacijsku...?, povjerenje - U komunikaciji s adolescentima ključno je uspostaviti...?, ispravljati - Ako osoba muca ili ima govornu manu, ne smijemo ju....., opustiti - Kod komunikacije u kriznim situacijama osobu je prvo potrebno smiriti i ..., zatvorena - U kriznim situacijama postavljamo kratka i ...... pitanja?, objektivno - Pri kriznim situacijama problem treba sagledati ...?, pojednostaviti - Kod komunikacija s kognitivno oštećenim osobama potrebno je pojednostaviti cijeli proces ?, šake - Kod komunikacije dodirom prihvatljivo je između ostalog dodirnuti?, treću - Osobe starije od 65 godina spadaju u koju životnu dob?, senzorne - Sluh i vid spadaju u koje sposobnosti?, identitet - Formirani stavovi, životne vrijednosti i životni stil?, vršnjačkoj - Adolescenti svoju potrebu za pripadanjem traže u kojoj grupi?,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c