1) έ ___ a) να b) νά c) νο d) νό e) νι f) νί 2) ___ ρό a) να b) νά c) νο d) νό e) νε f) νέ 3) Πι ___ κιο a) να b) νά c) νο d) νό e) νι f) νί 4) ___ νος a) να b) νά c) νο d) νό e) νε f) νέ 5) ___ ράιδα a) να b) νά c) νι d) νί e) νε f) νέ 6) πισί___ a) να b) νά c) νο d) νό e) νι f) νί 7) πεπό___ a) νο b) νό c) νε d) νέ e) νι f) νί 8) κα ___ ρίνι a) να b) νά c) νο d) νό e) νε f) νέ 9) Μαρί ___ a) να b) νά c) νι d) νί e) νο f) νό 10) Ρι___κερος a) να b) νά c) νο d) νό e) νε f) νέ

Ποια φωνούλα λείπει; "Νν"

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?