Create better lessons quicker
Što je aliteracija?, Što je balada?, Od koliko se slogova sastoji haiku pjesma?, Književni rodovi su:, Nabroji tri pisca kriminalističkih priča?, Nabroji razlike između autobiografije i biografije?, U kojim se osobama može preprićavati neki događaj?, Što je retrospekcija?, Nabroji tri vrste rime?, Ono o čemu se govori u tekstu nazivamo ______________., Što je motiv?, Epitet je _________________., Što je sonet?, Što je monolog a što dijalog?, Kakva je to misaona pjesma?, Koja je razlika između mita i legende?, Kakva je to etička karakterizacija?.

književnost

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives