Create better lessons quicker
Što je aliteracija?, Što je balada?, Od koliko se slogova sastoji haiku pjesma?, Književni rodovi su:, Nabroji tri pisca kriminalističkih priča?, Nabroji razlike između autobiografije i biografije?, U kojim se osobama može preprićavati neki događaj?, Što je retrospekcija?, Nabroji tri vrste rime?, Ono o čemu se govori u tekstu nazivamo ______________., Što je motiv?, Epitet je _________________., Što je sonet?, Što je monolog a što dijalog?, Kakva je to misaona pjesma?, Koja je razlika između mita i legende?, Kakva je to etička karakterizacija?.

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c