Create better lessons quicker
nukleosom, nukleotyd, nukleozyd - ryboza + zasada azotowa, nukleoid - obszar cytoplazmy bakterii, w którym znajduje się genofor, transkrypcja - synteza nici RNA na matrycy DNA, translacja - synteza białka, transformacja, transdukcja - wprowadzenie nowego genu do komórki przez bakteriofagi, lizosom, liposom, lizozym - enzym rozkładający peptydoglikan ściany komórkowej bakterii,

problematyczne pojęcia ;)

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives