1) Která mapa zobrazuje Českou republiku? a) b) c) 2) Hlavní město České republiky se nazývá? a) Brno b) Praha c) Olomouc 3) Českou republiku tvoří 3 částí, které? a) Čechy, Modrava, Slovensko b) Čechy, Morava, Evropa c) Čechy, Morava, Slezsko 4) Mezi státní symboly patří? (více odpovědí) a) česká vlajka b) lípa c) velký státní znak 5) Jak se nazývá česká hymna? a) Kde domov můj b) Ach synku, synku c) Fidlovačka 6) Jak se říká České republice? a) plíce Evropy b) hlava Evropy c) srdce Evropy 7) Která země patří mezi naše nejbližší sousedy? a) Itálie b) Slovensko c) Rusko 8) Jak se jmenuje současný prezident? a) T.G.Masaryk b) Václav Havel c) Miloš Zeman 9) Vlajka České republiky je? a) b) c) 10) Státní barvy jsou: a) modrá, červená, bílá b) modrá, růžová, bílá c) modrá, červená, zelená 11) Naším národním stromem je? a) lípa b) jírovec maďal c) jabloň 12) Jak se nazývá nejvyšší hora České republiky? a) Běžka b) Krakonoš c) Sněžka 13) Která řeka protéká Prahou? a) Labe b) Sázava c) Vltava 14) Jak se jmenuje hrad, kde sídlí pan prezident? a) Český hrad b) Pražský hrad c) Prezidentský hrad

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?