Create better lessons quicker
1) Koji razred ide Martin? a) 6. b) 5. c) 7. d) 8. 2) Martinova cura zove se: a) Tajana b) Veronika c) Anja d) Marta 3) Kako se zove Martinova papiga? a) Falstaf b) Renato c) Jack 4) Martinov talent je otkrio: a) Susjed koji je to rekao Dabi b) djed c) Veronika d) poštar 5) Tko je autor književnog djela? a) Dubravko Jelačič Bužinski b) Ivana Brlić Mažuranič c) Vladimir Nazor 6) Dabo je profesor: a) TZK b) hrvatskog c) matematike 7) Gdje Lobo šalje Veroniku na studij? a) Madrid b) Beč c) Zadar 8) U kojem gradu živi Martin? a) Osijek b) Pula c) Zagreb d) Split 9) U kojem je licu djelo napisano? a) prvom b) petom c) trećem d) drugom 10) Martinov talent je: a) skakanje u vis i dalj b) pjevanj c) plesanj 11) Gdje Martin voli skakati? a) na cesti b) u šumi kraj potoka c) na tavanu svoje kuće 12) Koji instrument svira Veronika? a) violu b) violinu c) bas gitaru 13) Gdje se prvi put natječe Martin? a) na Maksimiru b) na Poljudu c) u Gradskom vrtu 14) Djed(odgajatelj Martina) je radio kao: a) smetlar b) slastičar c) kuhar 15) Dabo je po izgledu: a) mršav b) debeo 16) Vrijeme radnje je: a) Suvremeno doba b) Osamdeste c) Budućnost 17) Martin je na natjecanj skakao a) Tri puta b) Pet puta c) Sedam puta 18) Koga je istukao djed kada je završio u zatvoru? a) Gobu b) Dabu c) Veroniku

sportski zivot leteceg Martina

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c