1) Przemysł II przed koronacją był księciem: a) Małopolskim b) Wielkopolskim c) Śląskim d) Mazowieckim 2) Król Polski Wacław II z dynastii Przemyślidów był również władcą ? a) Węgier b) Czech c) Litwy d) Niemiec 3) Jest to portret: a) Władysława Łokietka b) Władysława Wygnańca c) Przemysła II d) Wacława II 4) W którym roku miała miejsce koronacja Przemysła II a) 1300 b) 1320 c) 1295 d) 1296 5) Za czasów Wacława II zarząd terytorialny przejęli nowi urzędnicy a) wojewodowie b) członkowie jego rodziny c) seniorzy d) starostowie 6) Kto zaatakował Gdańsk w 1308 roku? a) Krzyżacy b) Polacy c) Czesi d) Brandenburczycy 7) Władysław Łokietek został koronowany w  a) Krakowie b) Gnieźnie c) Warszawie d) Poznaniu 8) Kto zagarnął Pomorze Gdańskie w 1309 roku? a) Brandenburczycy b) Krzyżacy c) Czesi d) Węgrzy 9) W którym roku Władysław Łokietek koronował się na króla? a) 1311 b) 1390 c) 1320 d) 1321 10) Kolor czerwony przedstawia Polskę za panowania: a) Wacława II b) Wacława III c) Przemysła II d) Władysława Łokietka 11) Arcybiskupem gnieźnieńskim, który koronował Przemysła II i był zwolennikiem zjednoczenia Polski był a) Janisław b) Jakub Świnka c) Piotr Świnka d) Henryk Probus 12) Książę śląski, zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 r a) Henryk Brodaty b) Henryk Probus c) Henryk Pobożny d) Henryk Głogowski 13) Miejsce bitwy z Krzyżakami w 1331 r a) Gdańsk b) Płowce c) Kraków d) Legnica 14) Najważniejszy sojusznik Polski za panowania Łokietka? a) Węgry b) Czechy c) Krzyżacy d) Niemcy 15) Nazwa miecza koronacyjnego Władysława Łokietka a) Igła b) Siekacz c) Blaskot d) Szczerbiec 16) W granicach państwa Władysława Łokietka NIE znalazła się dzielnica: a) Wielkopolska b) Małopolska c) ziemia sieradzka d) Mazowsze 17) Pomorze Gdańskie zostało oderwane od Polski na ponad a) 150 lat b) 200 lat c) 250 lat d) 350 lat 18) Koronacja Wacława II odbyła się w a) Gnieźnie b) Krakowie c) Warszawie d) Płocku 19) Przemysł II został zamordowany w 1296 roku w a) Krakowie b) Poznaniu c) Rogoźnie d) Gdańsku 20) Po śmierci Władysława Łokietka w 1333 roku władcą Polski zostaje a) Władysław Jagiełło b) Ludwik Węgierski c) Jadwiga d) Kazimierz Wielki

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?