Create better lessons quicker
1) Tko je pisac romana Koko u Parizu? a) Ivana Brlić-Mažuranić b) Grigor Vitez c) Ivan Kušan 2) Koko i Zlatko putuju u.. a) Pariz b) Našice c) Zagreb 3) Koje je Koku pravo ime?(Koko mu je nadimak) a) Ivan Pavić b) Ratko Milić c) Tin Ivanić 4) Kako zovu Zlatkovog ujaka Poklepovića? a) Povi b) Pove c) Pokle 5) Koko i Zlatko iz Zagreba u Pariz išli su a) Vlakom b) Zrakoplovom c) Autobusom 6) Koko je učio a) Njemački jezik b) Hrvatski jezik c) Francuski jezik 7) Zlatkov ujak odvodi Koka i Zlatka u svoj čudan stan i pokazuje sliku a) Marcusa i Martinusa b) Lise i Lene c) Mona Lise 8) Marie Clever je kći: a) Plesača Marcela Clevera b) Pjevača Marcela Clevera c) Francuskog novinara Marcela Clevera 9) Nicolas Somais želi dati svom sljedećem brodu ime a) BTS b) V c) Mona Lisa 10) Koko bježi za lopovima u a) Plavom automobilu b) Zelenom automobilu c) Crvenom automobilu 11) Tko otima Koka a) Nitko,pobjegao je b) Zlatkov ujak c) Jean i Michel 12) Tko prati Koka i Zlatka? a) Nitko b) Jean i Michel c) Marie Clever i Katsarida 13) Tko razgovara sa slikarom Poklepovićem? a) Nitko. Priča sam sa sobom. b) Zlatko c) Bogalj(pisac Kušan) 14) Je li slika Mona Lise orginal? a) DA b) NE 15) Tko traži sliku kod g.Somaisa? a) Koko b) Charles i Frederic 16) Na kraju je spoznaja da a) Su svi krivi b) Da nitko nije kriv 17) To je bio Kokov a) Život b) San

KOKO U PARIZU....

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c