Create better lessons quicker
1) Sa kojeg otoka je komodski varan a) Irska b) Krk c) Komodo d) Maun 2) Do koliko može narsti komodski varan a) 3 centimetra b) 3 metra c) 6 metara d) 1 kilometar 3) Koliko je komodskih varana u svijetu a) 420 b) 4000 c) 6000 d) 50000 4) Koliko godina mogu doživjeti komodski varani a) 36 b) 50 c) 84 d) 100 5) Koliko teži odrasli komodski varan(otprilike) a) 15-50 kg b) 70-150 kg c) 160-193 kg d) 500 t 6) Koji je drugi naziv za komodskog varana a) komodski zmaj b) indonezijski napadač c) brzi i dugački d) zmija s nogama 7) Zadnje pitanje: što mislite o ovom kvizu. Budite iskreni a) Nevjerovatan je b) Super je c) Odličan je d) Najbolji na svijetu e) 10/10 f) Bolje nego kisik

Komodski varan

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c