1) Koje godine je nastao grad Rim? a) 753. pr. Kr. b) 509. pr. Kr. c) 750. pr. Kr. 2) Tko je bio prvi rimski kralj? a) Rem b) Eneja c) Romul 3) Kako se zvao pastir koji je odgojio Romula i Rema? a) Numitor b) Amulije c) Faustul 4) Na kojem brežuljku je Romul osnovao grad Rim? a) Kapitol b) Palatin c) Aventin 5) Romul i Rem su bili sinovi boga...? (deus belli) a) Jupitera b) Apolona c) Marsa 6) Vestalke su bile čuvarice svete vatre? a) TOČNO b) NETOČNO 7) Što je bio Forum Romanum? a) rimski trg b) rimska morska luka c) zgrada senata 8) Prema legendi Rim je imao 7 kraljeva? a) TOČNO b) NETOČNO 9) Kako se zvao posljednji rimski kralj? a) Numa Pompilius b) Tarquinius Superbus c) Tullus Hostilius 10) Što znači pridjev superbus, 3? a) lijep b) ohol c) moćan 11) Nakon Tarkvinija Oholog počinje razdoblje Carstva? a) TOČNO b) NETOČNO

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?