1) U prirodi razlikujemo vode stajaćice i vode tekućice. a) DA b) NE 2) Stajaćice su vode koje: a) uvijek presušuju b) otječu c) stoje, miruju 3) U vodama stajaćicama voda je uglavnom: a) slatka b) slana c) kisela 4) Tekućice su vode koje: a) stoje b) teku c) miruju 5) Izvor je mjesto gdje voda: a) nestaje b) ponire c) izvire 6) Mjesto gdje se rijeka spaja s drugom rijekom, morem ili jezerom nazivamo: a) izvor b) ušće c) obala 7) Vode tekućice su : a) rijeke i potoci b) lokve i bare c) jezera i močvare 8) Uz stajaćice rastu mnoge biljke i žive mnoge životinje. a) DA b) NE 9) Uz tekućice rastu mnoge biljke i životinje. a) DA b) NE 10) Naše more se zove : a) Sredozemno more b) Jonsko more c) Jadransko more 11) Označi sliku koja prikazuje jezero. a) b) c) 12) Označi sliku koja prikazuje močvaru. a) b) c) 13) Označi sliku koja prikazuje rijeku. a) b) c) 14) Označi sliku koja prikazuje more. a) b) c) 15) Označi sliku koja prikazuje baru. a) b) c) 16) Voda nam je potrebna za piće, pripremu hrane i održavanje čistoće. a) DA b) NE

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?