1) Ablativ jednine imenice miles, -itis, m. glasi a) militis b) militibus c) militem d) militi e) milite f) militia 2) Dativ jednine imenice mulier, -eris, f. glasi a) mulieri b) mulieribus c) mulier d) mulierem e) mulieris f) muliere 3) Dativ jednine imenice dies, -diei, m. a) diem b) die c) diei d) diebus e) dies f) dierum 4) Ablativ jednine imenice res, -ei, f. a) re b) rebus c) res d) rei e) rerum f) reibus 5) Ablativ imenice febris, f. glasi a) febrem b) febrorum c) febre d) febrim e) febri f) febris 6) 2. lice množine indikativa imperfekta aktivnog glagola video, 2. glasi a) videbam b) videbas c) videbat d) vides e) videbatis f) videmus 7) 2. lice jednine indikativa imperfekta aktivnog glagola gero, 3. glasi a) gerebas b) gerebam c) gerebat d) gerebamus e) gerebatis f) gerebant 8) Legebam prevodimo kao a) čitat ću b) čitam c) čitao si d) čitali su e) čita f) čitao sam 9) Ablativ jednine imenice navis glasi a) navem b) navis c) navibus d) nave e) navi f) navim 10) Dativ jednine imenice civis glasi a) civem b) cive c) civis d) civi e) cives f) civium 11) Vestalke su svećenice boginje? a) Venere b) Junone c) Dijane d) Veste e) Tere f) Cerere 12) Saturnalije su se održavale sredinom kojeg mjeseca? a) veljače b) rujna c) listopada d) kolovoza e) ožujka f) prosinca 13) Jedna od najstarijih građevina na Forumu bila je? a) Atrium Vestae b) Curia c) Basilica Aemilia d) Basilica Iulia e) Hram bogovima Kastoru i Poluksu f) Hram boga Saturna 14) Rostra je naziv za? a) groblje b) vježbalište c) ljetovalište d) senat e) govornicu f) ulicu

Građevine na Forumu; A i D 3. i 5. deklinacije; imperfekt

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?