0,2, 0,3, 0,6, 0,5, 0,8, 0,27, 0,38, 0,52, 0,64, 0,85, 0,9,

Δεκαδικοί Αριθμοί

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?