1) παιδί a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη  c) τρισύλλαβη  d) πολυσύλλαβη  2) γελάω  a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 3) εξερευνητής a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 4) για a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 5) παράθυρο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 6) σχολείο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 7) στο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 8) ποτέ a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 9) δέντρο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 10) και a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 11) μανιτάρι a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 12) βάτραχος a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 13) ήλιος a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 14) χθες a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 15) αγάπη a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη

Ονομάζω τις λέξεις ανάλογα με τις συλλαβές τους

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?