Create better lessons quicker
19 grudnia: Wiek Oskara – 10 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się manipulować innym, Sentencja/aforyzm: Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest gdzieś worek mąki., Prośba do Boga: prośba o spotkanie duchowe. ,

Oskar i pani Róża od 19 do 26 grudnia

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives