1) Apakah yang tidak terdapat dalam sesuatu set binaan? a) Manual bergambar b) Model c) Komponen 2) Pilih pernyataan yang betul. a) Kit model hanya boleh menghasilkan s b) Set binaan boleh membina satu model sa 3) Apakah maksud manual bergambar? a) Manual bergambar ialah set komponen b) Manual bergambar ialah panduan u 4) Set binaan mempunyai komponen dengan pelbagai bentuk dan warna seperti berbentuk kiub, berb a) Salah b) Betul 5) Apakah yang akan berlaku jika set binaan dipasang tanpa merujuk manual bergambar? a) Pemasangan set binaan mengambil b) Pemasangan set binaan akan lebih cantik 6) Mengapakah kamu perlu mengemaskan komponen set binaan selepas digunakan? a) Supaya orang lain tidak dapat menggu b) Supaya set binaan kelihatan kemas da 7) Apakah yang perlu dilakukan sekiranya komponen set binaan berselerak di dalam kotak set binaan a) Membiarkan sahaja komponen set bi b) Menyusun setiap komponen mengikut 8) Apakah nama bentuk komponen tersebut? a) prisma b) kiub 9) Namakan model binaan berikut a) Kapal terbang b) Burung 10) Yang manakah diantara berikut adalah komponen berbentuk silinder? a) b)

CIKGU FARID - SAINS TAHUN 2 : TEKNOLOGI

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?