1) Oddychanie tlenowe to proces: a) kataboliczny b) anaboliczny 2) Substratami oddychania tlenowego są: a) glukoza i tlen b) glukoza i woda c) glukoza i ATP d) glukoza i dwutlenek węgla 3) Energia magazynowana jest w postaci: a) ciepła b) ATP c) glukozy 4) Oddychanie tlenowe zachodzi w: a) lizosomach b) rybosomach c) mitochondriach d) jądrze komórkowym 5) Etap oddychania tlenowego, który zachodzi w cytozolu to: a) glikoliza b) cykl Krebsa c) łańcuch oddechowy d) reakcja pomostowa 6) Łańcuch oddechowy przebiega w: a) cytozolu b) matrix mitochondrium c) wewnętrznej błonie mitochondrium 7) Zysk z oddychania tlenowego wynosi około: a) 36 cząsteczek ATP b) 30 cząsteczek ATP c) 25 cząsteczek ATP d) 38 cząsteczek ATP 8) Oddychanie tlenowe NIE zależy od: a) temperatury b) zawartości wody w komórkach c) stężenia dwutlenku węgla d) pH, w którym działają enzymy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?