1) Ochrona mająca na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych tj.sukcesja ekologiczna to: a) ochrona indywidualna b) ochrona gatunkowa c) ochrona obszarowa 2) Zabezpieczenie terenu przed ingerencją w przyrodę to: a) ochrona czynna b) ochrona bierna 3) Turystykę dopuszcza się na obszarach objętych: a) ochroną ścisłą b) ochroną częściową 4) Ślimak winniczek jest objęty ochroną: a) ścisłą b) częściową c) indywidualną d) obszarową 5) Ochrona prowadzona w naturalnym miejscu chronionych gatunków to: a) ochrona in situ b) ochrona ex situ 6) ZOO jest przykładem ochrony a) in situ b) ex situ c) obszarowej 7) Odbudowa konkretnego gatunku, którego populacja została wyniszczona to: a) restytucja b) reintrodukcja c) reprodukcja d) reinterwencja 8) Zwierzęta reintrodukowane zamieszkujące Puszczę Białowieską to: a) żubry b) bizony c) tury d) bawoły 9) Gdy obszary są małymi fragmentami i nie wszystkie gatunki mogą na nich przetrwać to stosuje się: a) ochronę czynną b) ochronę bierną c) ochronę ścisłą 10) Grzybień biały poddany ochronie częściowej nie może być pozyskiwany dla celów użytkowych a) PRAWDA b) FAŁSZ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?