Teraz czas na powtórkę.Be - ____ Come- came ate- ____ ____ ____ Przeczytaj uważnie tekst. Last Saturday my friend Asia ____. She ____ a gift with her for my brother - Romek. I ____. ____ Romek and Asia ____ me, they sadly ____ what ____. I ____ them without hesitation. Romek and Asia were laughing because it was a gift for me. So Asia and Romek ____ it to me as a gift. These were my favorite puff pastry. Everyone ____ them with relish. Wstaw odpowiednie wyrazy przetłumaczone z (z2)W ____ sobotę przyszła moja koleżanka - Asia. ____ ze sobą prezent dla mojego brata - Romka . ____ odrzucona. Gdy Romek i Asia zauważyli mnie smutną zapytali się co się stało. Powiedziałam im bez wahania. Romek i Asia śmiali się ponieważ do był prezent dla mnie. Więc Asia i Romek ____ mi go w prezencie. To były moje ulubione ciastka- ptysie. Wszyscy ____ je ze smakiem. Once Rozalka's grandfather ____ honey in order to ____ it to his wife, Halinka. Grandpa ____ a good heart and ____ to please her. When he ____ her honey, she ____ happy. Rozalka ____ unexpectedly. With chocolates for grandfather - Zbyszek and for grandma - Halinka. Grandparents ____ proud of their granddaughter. Pewnego razu dziadek Rozalki ____ miód po to by dać go swojej żonie - Halince. Dziadek miał dobre serce i ____ jej sprawić przyjemność. Gdy ____ jej miód ona ____ szczęśliwa. Niespodziewanie ____ Rozalka. Z czekoladkami dla dziadka - Zbyszka i dla babci - Halinki. Dziadkowie ____ dumni ze swojej wnuczki. Amelka, Kasia and Julka ____ to Majka's house for the night. Julka made origami from paper. Kasia ____ terrible stories. Amelka ____ songs by Britney Spears and Elvis Presley.The evening ____ successful. Amelka, Kasia i Julka ____ na noc do domu Majki. Julka ____ origami z papieru. Kasia ____ straszne historie. Amelka ____ piosenki Britney Spears i Elvisa Presleya .Wieczór ____ udany. ____ you!!!____ wam!!!

PAST SIMPLE- ĆWICZENIA( czasowniki regularne i nieregularne)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?