1) Manusia membiak secara .................... anak. a) melahirkan b) ambil c) simpan d) menyusukan e) meramal f) mencari 2) Sejak dilahirkan, kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan .......... . a) tinggi b) saiz c) panjang d) berat e) dekat f) jauh 3) .................. manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. a) Semua b) Tumbuh c) Tumbesaran d) Kita e) Walaupun f) Pembesaran 4) Anak akan ................... ciri-ciri daripada ibubapa atau keturunannya. a) tidak sama b) sama c) waris d) tahu e) kenal f) mewarisi 5) Peringkat paling kecil semasa manusia membesar ialah ...................... a) remaja b) bayi c) kanak-kanak d) dewasa 6) Semakin bertambah saiz kanak-kanak, semakin bertambah ....................kanak-kanak itu. a) berat b) cantik c) cerdik d) malu 7) Tumbesaran kanak-kanak semakin ....................... sehingga menjadi dewasa. a) berkurang b) bertambah c) tidak berubah d) tetap 8) Yang manakah BUKAN proses hidup manusia? a) Membiak b) Membesar c) Bernafas d) Bermain

SKGD Cg Helmi - SAINS TAHUN 2 Manusia membiak dan saya membesar

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?